CAE-ResultCAE

Príprava na British Council test certifikátu CAE, alebo jednoducho precvičovanie pokročilej angličtiny.


Knihy: CAE Result Student’s Book

Úroveň: 6

Dni:  pondelok a streda

Čas:  16:45 – 18:15

Lektor: Patrick Butler

Minimálny počet študentov: 5

Dĺžka kurzu: 3 trimestre

Dĺžka trimestra: 48 vyučovacích hodín (12 týždňov)

Cena za trimester: 168 € (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)