Individuálne hodiny one-to-one

Chápeme, že mnohí ste zaneprázdnení a nemáte možnosť chodiť na naše pravidelné kurzy, alebo máte záujem o intenzívnejšiu formu výučby. Pre tento účel ponúkame možnosť individuálneho vyučovania v termíme, ktorý si určíte vy sami. Samozrejme vyučovanie je zamerané len na Vaše potreby, či už máte záujem len o konverzácie, alebo obchodnú angličtinu a v Martine sa často stretávame so záujmom o medicínsku angličtinu.

Lekcie trvajú väčšinou 60 minút s Native lektorom, alebo slovenskou lektorkou pre najnižší level. Dĺžku vyučovania si volíte podľa vlastných možností a potrieb.

Cena je stanovená na základe počtu študentov a lektora:

Native lektor: 1 študent 20€/hodina,  2 študenti 24€/h,  3 študenti 28€/h

Slovenská lektorka: 1 študent 15€/hodina,  2 študenti 19€/h,  3 študenti 23€/h