Lorenz Goebels vyučuje študentov na úrovni od mierne pokročilých po pokročilých.

Študenti na týchto úrovniach rozvíjajú svoje predošlé vedomosti a schopnosti, aby dokázali:

  • rozumieť a používať každodenné frázy a slová,
  • podrobne opísať udalosti vo svojom živote,
  • komunikovať s anglicky hovoriacimi ľuďmi, ktorí hovoria jasne, ale na vyššej jazykovej úrovni,
  • porozumieť písanému slovu v novinách, časopisoch, brožúrach a knihách,
  • rozumieť rôznym správam a inému hovorenému slovu,
  • promptne komunikovať na primeranej úrovni s ľuďmi, ktorých rodným jazykom je angličtina.

Lorenz sa narodil v južnom Anglicku a má britský prízvuk, ale nie regionálny. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia učil anglický jazyk rok v Číne, odkiaľ sa vrátil do Spojeného kráľovstva a zameral sa na vyučovanie anglického jazyka na školách. Od roku 2004, kedy prišiel na Slovensko, učil deväť rokov na bilingválnom gymnáziu v Sučanoch, ako aj v rôznych iných jazykových inštitúciách v Martine.

V rámci Native School vyučoval anglický jazyk aj na gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a Základnej škole Podhájska Martin.