9780230409767Young Learners

Tento kurz je určený pre žiakov, ktorí sa chcú alebo potrebujú zdokonaliť v angličtine. Kurz je určený pre deti vo veku 7-9 (YL0) / 10-11 (YL1) / 12-13 (YL2) rokov. Deti si rozšíria slovnú zásobu a osvoja si jednoduchú konverzáciu primeranú ich veku.

 

 

Knihy: Way ahead 4

Vek: 7 – 13 rokov

Dni: (YL0) utorok  /   (YL1) utorok   /  (YL2) streda

Čas: (YL0) 18:30 – 19:15  /   (YL1) 13:30 – 14:30     /   (YL2) 14:30 – 15:30

Min. počet študentov: 3

Lektor: Eva Ruttkayová

Dlžka kurzu: 3 trimestre

Dlžka trimestra: 10 hodín (10 týždňov)

Cena za trimester: 40 € (YL0) / 48 € (YL1, YL2) (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)