9780230409767Young Learners

Tento kurz je určený pre žiakov, ktorí sa chcú alebo potrebujú zdokonaliť v angličtine. Kurz je určený pre deti vo veku 6-8 (YL0) / 9-10 (YL1) / 11-12 (YL2) rokov. Deti si rozšíria slovnú zásobu a osvoja si jednoduchú konverzáciu primeranú ich veku.

 

 

Knihy: Way ahead 4

Vek: 6 – 12 rokov

Dni: (YL0) streda  /   (YL1) pondelok   /  (YL2) pondelok

Čas: (YL0) 15:00 – 15:45  /   (YL1) 15:00 – 16:00     /   (YL2) 16:00 – 17:00

Min. počet študentov: 3

Lektor: Eva Ruttkayová

Dlžka kurzu: 3 trimestre

Dlžka trimestra: 10 hodín (10 týždňov)

Cena za trimester: 40 € (YL0) / 48 € (YL1, YL2) (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)