CAE-ResultCAE

Príprava na British Council test certifikátu CAE, alebo jednoducho precvičovanie pokročilej angličtiny.


Knihy: CAE Result Student’s Book

Úroveň: 6

Dni:  utorok a štvrtok (CAE1 – príprava na skúšku,CAE2) / pondelok a streda (CAE3)

Čas:  15:00 – 16:30 (CAE1 – príprava na skúšku) / 16:45 – 18:15 (CAE2) / 18:15 – 19:45 (CAE3)

Lektor: Patrick Butler

Minimálny počet študentov: 5

Dĺžka kurzu: 3 trimestre

Dĺžka trimestra: 48 vyučovacích hodín (12 týždňov)

Cena za trimester: 180 € (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)