Lorenz Goebels vyučuje študentov od úrovne mierne pokročilí (úroveň 2) až po úroveň pokročilí (úroveň 4), a takisto kurz Konverzácie a kurz Maturita.

Po ukončení týchto vedomostných úrovní budete schopní:

   • porozumieť a používať každodenné frázy a pojmy
   • podrobne opísať a zreferovať udalosti zo svojho života
   • komunikovať s anglicky hovoriacimi ľuďmi, ktorí rozprávajú zrozumiteľne ale na vyššej jazykovej úrovni
   • rozumieť písanému slovu v novinách, časopisoch, brožúrach a knihách
   • porozumieť rôznym správam a inému hovorenému slovu
   • pohotovo komunikovať na úrovni bežnej v anglicky hovoriacich krajinách

Lorenz sa narodil na juhu Anglicka a má britský prízvuk, nie však regionálny. Po ukončení štúdia Lorenz vyučoval jeden rok anglický jazyk v Číne, odkiaľ sa vrátil späť do Veľkej Británie kde sa venoval výučbe angličtiny v jazykových školách. Na Slovensku je už 14-ty rok a okrem bilingválneho gymnázia v Sučanoch pracoval aj v jazykových inštitúciách. 1. júna 2014 bol Lorenz vymenovaný veľvyslanectvom Veľkej Británie a Severného Írska oficiálnym členom Slovenskej maturitnej komisie pre predmet Anglický jazyk.