Patrick Butler vyučuje najmä študentov pokročilej úrovne – kurz FCE (First Certificate – úroveň 5), CAE (Cambridge Advanced – úroveň 6) a pripravuje ich na skúšky Cambridge FCE alebo CAE.

V rámci týchto troch úrovní vedomostí budete schopní:

  • porozumieť a používať každodenné frázy a koncepty na pokročilej úrovni,
  • podrobne opísať a reagovať na témy pokrývajúce mnoho rôznych oblastí,
  • komunikovať s anglicky hovoriacimi ľuďmi v každodenných situáciách na pokročilej úrovni,
  • porozumieť takmer všetkým písomným informáciám v novinách, časopisoch, knihách a brožúrach,
  • rozumieť správam, vyhláseniam a inému hovorenému slovu v rôznych situáciách.

Patrick pochádza z juhovýchodného Írska. Štrnásť rokov žil v Londýne a rok na juhu Francúzska. Na Slovensku žije už vyše štrnásť rokov, z toho trinásť rokov učí.
Pracoval pre viaceré jazykové školy, ako bilingválne gymnázium v Sučanoch a gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Pokročilú úroveň anglického jazyka, ktorá zahŕňa aj získanie Cambridge FCE, CAE a CPE certifikátov, vyučuje už vyše desať rokov. 

Patrick vyučuje všeobecný anglický jazyk na rôznych úrovniach, ale špecializuje sa aj na výučbu odbornej angličtiny, napr. v oblastiach kontroly kvality či služieb zákazníkom.   

Patrick získal špecializáciu kontrola kvality podľa noriem ISO 9001 a 9002 počas pobytu v Spojenom kráľovstve, kde v tejto oblasti niekoľko rokov pracoval a mal na starosti oddelenie, ktoré tieto normy riadilo.