Patrick Butler bude vyučovať hlavne úrovne pokročilých študentov – First Certificate (FCE) Intensive (úroveň 5), Cambridge Advanced (CAE) (úroveň 6) a pripravovať ich na získanie cambridgeských certifikátov FCE, prípadne CAE.

Po ukončení týchto troch vedomostných úrovní budete schopní:

  • porozumieť a používať každodenné frázy a pojmy na úrovni pokročilých
  • detailne opísať a reagovať na témy z rôznych oblastí
  • komunikovať s anglicky hovoriacimi ľuďmi v každodenných situáciách na pokročilej úrovni
  • rozumieť takmer všetkým písomným informáciám v novinách, časopisoch, knihách a brožúrach
  • porozumieť správam, vyhláseniam a inému hovorenému slovu v rôznych situáciách

Patrick pochádza z juho-východnej časti Írska. 14 rokov žil v Londýne a rok na juhu Francúzska. Na Slovensku žije už viac ako 14 rokov, z toho 13 rokov učí. Pracoval pre niekoľko jazykových akadémií i pre Bilingválne gymnázium v Sučanoch. Už viac ako 10 rokov vyučuje úrovne pokročilých v anglickom jazyku, ktoré zahŕňajú získanie cambridgeských certifikátov FCE, CAE a CPE.

Patrick je lektor všeobecnej angličtiny rôznych jazykových úrovní, no špecializuje sa aj na výučbu technickej angličtiny napr. Quality Control.

Špecializáciu Kontrola Kvality, Patrick nadobudol počas pôsobenia vo Veľkej Británii, kde pracoval niekoľko rokov vo firme a zodpovedal za oddelenie, ktoré sa riadilo štandardami ISO 9001 a 9002.