Eva Ruttkayová vyučuje začiatočníkov (úroveň 1), ‘Young Learners’ a mierne pokročilých (úroveň 2).

Po ukončení týchto dvoch vedomostných úrovní:

  • budete schopní porozumieť základným anglickým výrazom
  • si rozšírite slovnú zásobu
  • porozumiete základnú gramatiku
  • môžete stavať na vašich existujúcich jazykových vedomostiach
  • budete môcť praktizovať, čo ste sa naučili
  • budete schopní sa aktívne zúčastniť krátkych konverzácií a diskusií

Eva pochádza zo Slovenska okres Martin, kde po štúdiách na Akadémii Vzdelávania získala FCE. 11 rokov žila a pracovala v Anglicku, kde získala CAE a diplom v Business Administration. Počas pobytu v Anglicku taktiež 4 roky prevádzkovala súkromné predškolské zariadenie. Po návrate z Anglicka získala na Slovensku štátnicu z anglického jazyka. Taktiež úspešne absolvovala kurz Lektor Ďalšieho Vzdelávania v Martine. Vďaka úspešnej žiadosti o grant EU pre pedagógov, v septembri 2013 Eva absolvovala kurz vo Veľkej Británii zameraný na metodológiu výučby anglického jazyka. Momentálne vyučuje anglický jazyk nie len v Native School of English, kde vo výučbe používa britský prízvuk. Eva u nás úspešne vyučuje kurz pre deti Young Learners, Začiatočníkov a Mierne Pokročilých už šiesty rok. Taktiež viedla prvý rok letný kurz pre deti predškolského veku, ako aj celoročný kurz pre predškolákov, kde sa deti formou hry zoznamujú s prvými anglickými slovíčkami a frázami.