Prečo práve Native School of English?

Jazyková škola Native School of English vznikla preto, aby zabezpečila všetkým študentom prístup k najlepším dostupným metódam výučby anglického jazyka a potrebným materiálom.

Spolu máme viac ako 30 rokov skúseností, čo nám umožňuje pokryť všetky Vaše jazykové potreby, ako sú príprava na štúdium na strednej škole, maturitu, skúšky FCE/CAE/IELTS (uznávané na celom svete) a výučba obchodnej angličtiny, na vysoko profesionálnej úrovni.

Hlavnou prioritou v našej škole je študent. Keďže kvalita je pre nás oveľa dôležitejšia ako kvantita, naši študenti môžu očakávať výnimočnú pozornosť venovanú osobnému prístupu ako aj detailom.

Vzhľadom na to, že každý študent je jedinečný a má odlišné potreby, v Native School of English sa usilujeme každú takúto potrebu rozpoznať a vyjsť jej v ústrety. Na našich hodinách sa snažíme vytvárať príjemné a zaujímavé prostredie a prispôsobujeme ich tak, aby z nich mal osoh každý, pričom každého študenta povzbudzujeme, aby sa aktívne zapájal do výučby. Veríme totiž, že základom štúdia angličtiny by mala byť interaktívna skúsenosť, na ktorú sa budú študenti vždy tešiť.

Naša škola disponuje všetkým, čo by ste mohli potrebovať pre rozvoj Vašich jazykových znalostí, či už počas súkromnej hodiny, alebo počas hodiny s viacerými študentmi.

Kontaktné údaje

Telefónne číslo: Ing. Mgr. Zuzana Goebels Žilková 0904 159 951
Email: 
Poštová adresa:
Native School of English s.r.o.
Kollárova 73
036 01 Martin

Native School of English s.r.o.                            Native School SK s.r.o.

IČO: 46248307                                                        IČO: 52345351
DIČ: 2023294185                                                    DIČ: 2120997087

 

Vyučovacie obdobia

Školský rok je rozdelený do 3 trimestrov:

  1. trimester: september – december
  2. trimester: január – marec
  3. trimester: apríl –  júl

Výučba jednej jazykovej úrovne prebieha počas 3 trimestrov.

Platobné informácie

Kurzy pre firmy:

Čislo účtu: 4013953335
Kód banky: 7500 (CSOB)
IBAN: SK16 7500 0000 0040 1395 3335

VS Kurz Cena/trimester Knihy Zľava (-5%)* Zľava (-10%)**
001 Začiatočníci  €150  €16 + €11
002 Mierne pokročilí – dospelí  €180  €16 + €11
003 Mierne pokročilí – študenti  €90  €19
004 Stredne pokročilí  €180  €16
005 Pokročilí  €180  €19 + €11
006 Maturita  €90
007 Konverzácie  €90
008 FCE polointenzívny  €180  €28
009 CAE polointenzívny  €180
010 Young Learners 1,2  €50
010 Children – predškoláci  €45
108 FCE poplatok za test
109 CAE poplatok za test

* Vernostná zľava pre verných študentov z predošlého ročníka.
ALEBO
* Zľava pre súčasných študentov, ktorí nás odporučia a privedú nového študenta.

** Vernostná zľava pre verných študentov, ktorí u nás študujú už viac ako 1 školský rok.
ALEBO
** Kombinácia vernostnej zľavy a zľavy za odporúčanie nového študenta.

Formy úhrady

  1. V hotovosti – u lektora pred alebo po lekcií, poprípade v kancelárii školy
  2. Bankovým prevodom
  3. Na faktúru – ak potrebujete k Vašej úhrade vystaviť faktúru, informujte nás prosím e-mailom spolu s Vašimi fakturačnými údajmi

Upozornenie: Ak študent nezaplatí načas poplatok za kurz, vznikne riziko, že nebude pripustený na vyučovaciu hodinu. Žiadame preto dodržiavať termín platby.

Všeobecné podmienky

Pri prihlásení sa do daného kurzu študent potvrdzuje akceptáciu a súhlas s uvedenými Všeobecnými podmienkami.

Záväzok navštevovať kurz vzniká študentovi v momente prihlásenia sa na kurz. Následne je študent povinný uhradiť poplatok za kurz. Výška poplatkov je zverejnená na web stránke školy. Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr do posledného dňa mesiaca nástupu do kurzu. Poplatok za kurz je možné uhradiť vo viacerých splátkach len na základe obojstrannej dohody zmluvných strán.

Študent v rámci skupinovej výuky má možnosť zakúpiť si časť trimestra iba na základe obojstrannej dohody zmluvných strán pred nástupom študenta na kurz. V prípade, že sa študent z rôznych dôvodov nezúčastní určitej časti výuky počas daného trimestra, na ktorý sa predtým prihlásil, bez nahlásenia tejto skutočnosti pred nástupom na kurz, nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov za nezúčastnenie sa tejto časti výuky.

V prípade, že sa študent z rôznych dôvodov rozhodne ďalej nezúčastňovať výuky v danom trimestri, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť zástupcovi školy. Toto rozhodnutie však nemá vplyv na uhradenie všetkých poplatkov, týkajúcich sa celého trimestra.