Maturita

james-gault-new-headway-talking-points
Kurz je zameraný na prípravu študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka. Je určený pre študentov škôl v maturitnom ročníku. Kurz obsiahne prípravu na písomnú aj ústnu časť skúšky. Vyučovanie vedie native lektor, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s prípravou študentov na Maturitu a zaroveň bol členon maturitnej komisie.


Knihy: New Headway – Talking Points

Úroveň: Maturita

Dni: plánujeme

Čas: plánujeme

Lektor: Patrick Butler

Minimálny počet študentov: 5

Dlžka kurzu: 48 vyučovacích hodín (12 týždňov)

Cena: 168 € (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)