Mierne pokročilí

9780194769662Kurz pre mierne pokročilých sa sústredí na rozvíjanie konverzačných schopností, porozumenie čítanému a počutému textu, a osvojovanie si pokročilejších anglických fráz.


Knihy: New Headway Pre-Intermediate Fourth Edition Student’s Book and Workbook

Úroveň: 2

Dni:  pondelok a streda (dospelí) / pondelok alebo streda (dospievajúci)

Čas: 16:45 – 18:15 a 18:30 – 20:00 / 15:00 – 16:30

Lektor:  Eva Ruttkayová / Lorenz Goebels

Minimálny počet študentov: 5

Dlžka kurzu: 48 vyučovacích hodín (12 týždňov)

Cena: 168 € / 84 € (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)