9780230409767Young Learners

Tento kurz je určený pre žiakov, ktorí sa chcú alebo potrebujú zdokonaliť v angličtine. Kurz je určený pre deti vo veku 6-7 (YL0) / 8-9 (YL1) / 10-11 (YL2) rokov. Deti si rozšíria slovnú zásobu a osvoja si jednoduchú konverzáciu primeranú ich veku.

 

 

Knihy: Way ahead

Vek: 6 – 11 rokov

Dni: (YL0) pripravujeme /   (YL1) pripravujeme  /  (YL2) pripravujeme

Čas: (YL0) pripravujeme /   (YL1) pripravujeme    /   (YL2) pripravujeme

Min. počet študentov: 3

Lektor: Eva Ruttkayová

Dlžka kurzu: 3 trimestre

Dlžka trimestra: 10 hodín (10 týždňov)

Cena za trimester: 45 € (YL0) / 50 € (YL1, YL2) (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)