Začiatočníci

9780194715096_portadasKurz je určený nielen pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú nijakú znalosť angličtiny, ale aj pre tých, ktorí už niečo z angličtiny vedia. V priebehu tohto kurzu budeme budovať hlavne slovnú zásobu a venovať sa základom gramatiky.

Knihy: Headway Elementary Fourth Edition Student’s Book + Workbook

Úroveň: 1

Dni: pondelok a streda

Čas: 17:15 – 18:45

Lektor: Eva Ruttkayová

Minimálny počet študentov: 4

Dĺžka kurzu: 3 trimestre

Dĺžka trimestra: 48 vyučovacích hodín (12 týždňov)

Cena za trimester:  150 € (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)