erasmus-logoProjekt Erasmus+ je zameraný na vzdelávanie zamestnancov Native School of English, pre využitie ich nadobudnutých skúseností a schopností vo výučbe dospelých v efektívnej komunikácii.

Trvanie projektu je stanovené na 2 roky.

Projekt obsahuje 4 aktivity:

  • 2 vzdelávacie kurzy a
  • 2 pracovné pobyty – jobshadowing.

Prvú aktivitu som absolvovala ja, v lete 2015 a to konkrétne kurz NLP and Coaching for teachers v Canterbury, UK.

Uvedený kurz trval 2 týždne a konal sa na Kent University, no organizovala ho vzdelávacia inštitúcia Pilgrims.

Vyučoval nás prof. Mike Shreeve, skúsený Coach a bývalý učiteľ matematiky, histórie a ekonómie. V triede nás bolo 12 účastníkov, väčšinou učiteľov stredných škôl z Poľska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Turecka a Slovinska. Bola som jediná, čo nemala priame skúsenosti s výučbou ale mohla som aspoň z nestrannej pozície nasávať rôzne informácie, ktoré sú práve dôležité pre nepedagóga, vzdelávajúceho sa, teda nášho klienta.

Tento kurz som si vybrala hlavne pre zlepšenie komunikácie s lektormi, ale aj s našimi firemnými klientmi. Pre špecifický kurz, akým je Efektívna komunikácia, je dôležité zistiť potreby firmy a jej zamestnancov. Často zamestnávatelia a zamestnanci majú odlišné predstavy, takže je dôležité odkomunikovať a dohodnúť sa na vyučovaní, ktoré bude prínosné pre zamestnávateľa aj zamestnanca bez pocitu nátlaku.

Ako ma kurz ovplyvnil?

Coaching rieši len pozitíva a neinvestuje čas a energiu do vylepšovania slabých stránok. Takže ide o veľmi efektívny a jasný vzorec, ktorý je výhodné aplikovať či už na seba, svoje okolie, ale aj riešenia problémov či projektový manažment.

Robili sme zvláštne cvičenia, ktoré by som mohla nazvať aj nacvičovanie empatie. A teraz si každý myslí, že sme sa tam nejako rozciťovali a ľutovali jeden druhého. Vlastne sme pracovali na tom ako sa odosobniť a vložiť sa do tretej pozorovacej osoby a tak lepšie pochopiť o čo niekomu ide, prečo sa problém uberá určitým smerom, alebo prečo niekto reaguje tak a iný inak v rovnakej situácii.

Veľmi ťažké bolo v cvičeniach pri riešení problémov nedávať vlastné rady druhým ako majú svoj problém vyriešiť, alebo celkovo do riešenia vkladať svoj názor či pohľad a vymýšľať vlastné riešenie problémov niekoho druhého. Dokonca aj na toto sú techniky.

Ako je toto celé uplatniteľné pre náš projekt efektívnej komunikácie?

S klientom: Efektívnejšia špecifikácia potrieb, aké má klient možnosti a na tomto základe nastaviť ponuku, aby bol klient spokojný.

S lektormi: S použitím získaných materiálov vieme otestovať ako sa jednotlivec učí najlepšie a podľa získaných údajov nastaviť výučbu.


 

oznamenie-o-zmene-statutara