Mierne pokročilí

9780194769662Kurz pre mierne pokročilých sa sústredí na rozvíjanie konverzačných schopností, porozumenie čítanému a počutému textu, a osvojovanie si pokročilejších anglických fráz.


Knihy: New Headway Pre-Intermediate Fourth Edition Student’s Book and Workbook

Úroveň: 2

Dni:  pondelok a štvrtok (dospelí) / pondelok alebo streda (študenti)

Čas: 18:30 – 20:00 a 16:00 – 17:30  / 15:00 – 16:30

Lektor:  Eva Ruttkayová / Lorenz Goebels

Minimálny počet študentov: 5

Dĺžka kurzu: 3 trimestre

Dĺžka trimestra: 48 vyučovacích hodín (12 týždňov) / 24 vyučovacích hodín (12 týždňov)

Cena za trimester: 168 € / 84 € (cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu)