Konverzácia

Kurz je učený študentom, ktorých úroveň angličtiny je minimálne na strednepokročilej úrovni, chcú sa zdokonaliť a precvičiť si angličtinu so zahraničným lektorom. Zameriame sa na konverzáciu na základe vašich požiadaviek, prípadne vám tému nasledujúcej hodiny pripraví lektor.

Úroveň: Konverzácie v anglickom jazyku

Dni: pripravujeme

Čas: pripravujeme

Lektor: Lorenz Goebels

Požadovaná úroveň: Level 3 alebo vyšší

Minimálny počet študentov: 5

Dlžka kurzu: 24 vyučovacích hodín (12 týždňov)

Cena: 90€

Každá lekcia bude zameraná na inú tému bez učebnice či nutnej náväznosti na predchádzajúcu či budúcu hodinu.

Príklady tém konverzačných hodín:

 • History of UK
 • History of Slovakia
 • House or Flat? Pros and Cons
 • International company in Slovakia. Pros and Cons
 • Town or Country? Pros and Cons
 • Tell us about a country you like
 • My Daily Programme (My Occupation, My place of Work)
 • What happend last weekend? Anecdotes
 • Politics
 • If you Travelled to GB or USA What Would You Like to See?
 • Cooking and traditional cuisine
 • Does Eating and Drinking Cut Our Life Expectancy?
 • Nature and Environmental Politics
 • Shopping: Little Groceries or Super- and Hypermarkets?
 • Why Ought Everybody Have a Hobby?
 • Significance of Art of All Forms in Our Life
 • Education system in UK and SVK
 • Hobbies
 • Travelling
 • Gadgets
 • Profesions